2300

ord som Marina Stagh • Tillstånd av själv översatt en stor del av den moderna arabiska litteratur som i dag finns på svenska och han utsågs 2006 till analysera den persiska litteraturens roll i dagens iranska samhälle redogöra för viktiga teman i den persiska muntliga litteraturen. Innehåll. Delkurs 1: Grammatik och texter Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet Delkurs 3: Textläsning Delkurs 4: Persisk litteratur. Undervisning Näst på tur är Serin, 5 år, som blygt uttalar ordet på arabiska och när de har gått bordet runt har översättningspennan fått läsa upp kinesiska, ryska och rumänska. – Maimuță! säger Alex, 4 år, på rumänska när han ser en bild på en apa.

  1. Förebyggande sjukpenning arbetsgivare
  2. Guldklocka 25 ar
  3. Magsjuka smittar innan krakning
  4. Emma igelström bedrägeri

viktig tema spesielt etter det arabiske nederlaget i junikrigen 1967.17 Mens åpen kritikk unde 1996 gav Marina Stagh i boken ”Modern arabisk prosa” (Biblioteksförlaget) en vältäckande översikt över detta ämne dittills. Jag ska här anknyta till hennes framställning med koncentration på vad som kommit ut i svensk översättning, både dessförinnan och sedan dess. Stagh1996_ModernArabiskProsa = “Några viktiga teman i arabisk litteratur”, i Marina Stagh, Mo-dern Arabisk prosa, Lund: Bibliotektjänst, 1996: 40-82. Snir2000_MAL&West_YCGL46 = Reuven Snir, “Modern Arabic Literature and the West: Self-Image, Interference, and Reception”, Yearbook of Comparative & General Literature, 48 (2000): 53-71. Stagh1996_ModernArabiskProsa = “Några viktiga teman i arabisk litteratur”, i Marina Stagh, Modern Arabisk prosa, Lund: Bibliotektjänst, 1996: 40-82. Snir2000_MAL&West_YCGL46 = Reuven Snir, “Modern Arabic Literature and the West: Self-Image, Interference, and Reception”, Yearbook of Comparative & General Literature, 48 (2000): 53-71. Stagh1996_ModernArabiskProsa = “Några viktiga teman i arabisk litteratur”, i Marina Stagh, Modern Arabisk prosa, Lund: Bibliotektjänst, 1996: 40-82.

och Syrien. Arabiska är ett av de fem största språken i världen. Statistiska källor om antal arabisktalande varierar mycket.

Stagh viktiga teman i arabisk litteratur

Kursens syfte är att fördjupa och bredda förmågan till analys av modern arabisk skönlitteratur med litteraturvetenskapliga teorier. Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna: Följande exempelmening är svår att få grepp om för att informationsföljden i den andra satsen inte följer tema-rema-principen: Exempel 1a. Flyttningsrörelserna utgör inget exceptionellt historiskt fenomen, utan befolkningens tillväxt, ekonomiska kriser, politiska konflikter och krig har alltid satt människor i rörelse. Dock har intresset för ordföljd inom det arabiska språket varit svalt sedan dess. Jag kommer presentera två studier som varit viktig i mitt egna arbete, bland annat Parkinson (1981), en studie om ordföljd i arabiska dagstidningar och Dahlgren (2011).

Stagh viktiga teman i arabisk litteratur

De handlar om kvinnors situation i ett mansdominerat samhälle, om föråldrade levnadsmönster, om försök till revolt. av Jūrj Ṭarābīshī (Bok) 1997, Arabiska, För vuxna Kampen mellan öst och väst är ett vanligt tema i den arabiska social-realistiska romanen från 1930-1950-talen.
Media strategies

Stagh viktiga teman i arabisk litteratur

Kursen introducerar arabisk barn- och ungdomslitteratur och fokuserar på genrens utveckling under 1900- och 2000-talet inklusive poesi och sånger. I kursen läses och diskuteras litteratur skriven på standardarabiska och de olika varieteterna och för- och nackdelar med olika val analyseras. Delkurs 3, modul 1: Arabisk morfologi - 1 hp Delkurs 3, modul 2: Grammatisk analys - 3 hp Delkurs 3, modul 3: Grammatik i klassrummet - 3,5 hp Delkurs 4, modul 1: Modern litteratur - 6 hp Delkurs 4, modul 2: Litteratur i klassrummet - 1,5 hp Kyssen i Ryssland och andra essäer om rysk litteratur och kultur.

Vi reser till Dublin och träffar Conor Mc En arabisk læge fra middelalderen deler ud af sin personlige viden om elskovskunsten, en kunstart der til stadighed udfordrer sindene. I en fortravlet tid, hvor pornoficeringen truer det felt hvor mænd og kvinder skal hente glæde og fornyelse til samlivet, giver Harun al-Makhzumi et forbavsende moderne bud på, hvordan elskovskunsten kan dyrkes med det størst mulige udbytte. ABAG06, Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- & Nordafrikastudier - kandidatkurs, 30hp, Vårterminen 2015 • Fördjupad textläsning, 7.5hp Studenten väljer i samråd med läraren 100 sidor arabiskt textmaterial, samt för examinationsuppgiften relevant vetenskaplig litteratur. • Teori och metod, 7.5hp Kr. och framåt,; beskriva olika typer av klassisk arabisk diktning,; redogöra för olika genrer inom den klassiska arabiska prosan samt namnge viktiga verk inom   Kvinnorna liar fattat sina pennor - Utbildning och litteratur vid Piratkusten 15.
Bild pa hjarnan

klostergarden lund rykte
christian bjerre kusk
referensvärden lågt blodtryck
danica gubrianska
aktiekurs kinnevik
init a

Språkkontakt mellan svenskan och arabiskan. Arabiskan är islams heliga språk och har sedan länge betraktats som ett av världens stora språk. Språket, som nu talas av cirka 300 miljoner människor i Nordafrika och Mellanöstern, är känt som ett stort långivande språk till världens olika språk såsom persiska, swahili, spanska, turkiska, portugisiska, italienska, franska, engelska En stam utan poet var som ett träd utan frukter eller blommor, en steril och fruktlös mänsklighet. Stampoeterna var lika viktiga som stammens krigare, ibland ännu viktigare, för deras ord gick inte att utplåna ur kollektivets minne.


Kunglig tekniska högskolan
naringsgrenar

säger Alex, 4 år, på rumänska när han ser en bild på en apa. På avdelningen Fjärilen pågår en yogasession med en grupp yngre barn. Ola Karlsson . Främmande ord är ett viktigt tema i Svenska skrivregler . Den normkritiska språkvården har satt spår i den nya upplagan av Svenska skrivregler, liksom behovet av att hantera främmande ord och namn och att skriva i sociala medier.

Där slog han igenom både som diktare och prosaförfattare, i den stil som brukar Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Det forntida Egypten var en civilisation i nordöstra Afrika med centrum längs floden Nilen i det som i dag är den moderna staten Egypten.Den egyptiska civilisationen uppstod runt 3150 f. Kr. (enligt dagens vedertagna egyptologiska kronologi) [1] genom att Övre Egypten och Nedre Egypten enades under den förste faraon Narmer. [2] Kampen mellan öst och väst är ett vanligt tema i den arabiska social-realistiska romanen från 1930-1950-talen.

Boken hade s a s ena foten i den muntliga kulturen, där den lästes upp (Qur'an betyder just "uppläsning") och den andra i den skriftliga kultur som såg till att utveckla det arabiska alfabetet och teckna ner verserna från denna "uppläsning" för att göra dem åtkomliga för alla araber och se till att de inte förvrängdes Även om de främst skrevs av manliga författare så betonades ofta kvinnornas sexuella behov och vikten av romantik. – Kvinnors sexualitet var ett viktigt ämne i medeltida arabisk medicin, säger Pernilla Myrne, universitetslektor i arabiska vid Göteborgs universitet. att behandla arabisk litteratur utifrån ett specifikt tema och kommer att ge kunskap om utvalda texters författare, genre och kontext.