MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR DETALJPLAN FÖR

2260

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING - Dals-Eds kommun

Detta dokument utgör MKB för det planförslag som kommunen upprättat inför plansamrådet. behovet av en strategisk miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning. Enligt plan- och bygglagen 4kap, 34§ skall, när en detaljplan upprättas, bestämmelserna i 6 kap. 11-12 och 16 §§ miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3 § 1 st miljöbalken.

  1. Rds förlag ab växjö
  2. Pavel minarik

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AVSEENDE DETALJPLAN FÖR VÄSTERÅS 1:231 M.FL. KOKPUNKTEN, VÄSTERÅS JL \\sevstfs002\projekt\1186\1186695_utredningar_kokpunkten\000\19 original\mkb dp kokpunkten 20200428.docx r e p o 0 0 1. d o c x 2 0 1 5-1 0-0 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Miljöbedömning i planprocessen 1 1.2 Syftet med en Strategisk miljöbedömning Processen att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Produkten av en strategisk miljöbedömning, skriftlig dokumentation.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING - Lidingö stad

9 § Om en strategisk miljöbedömning ska göras, ska myndigheten eller kommunen 1. samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd), 2.

Miljöbedömningar lagen.nu

Strategisk miljöbedömning miljökonsekvensbeskrivning

Behov av miljöbedömning och MKB Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) ska en kommun undersöka om genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Strategisk miljöbedömning miljökonsekvensbeskrivning

15 okt 2010 miljöpåverkan: Strategisk miljöbedömning, SMB. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, simulering, rollspel, praktiska övningar i. 17 dec 2019 Miljöbedömningarna i denna miljökonsekvensbeskrivning innefattar så föreligger, ska en strategisk miljöbedömning göras och en.
Flyg utsläpp sverige

Strategisk miljöbedömning miljökonsekvensbeskrivning

Strategisk miljöbedömning innebär att samråd genomförs, att en miljökonsekvensbeskrivning tas fram, och att hänsyn under beslutsprocessen tas till miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och det som framkommit i samråden. Strategisk miljöbedömning ska ha samma innebörd som ordet miljöbedömning i SMB-direktivet. Specifik miljöbedömning fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras. En strategisk miljöbedömning, innehållande miljökonsekvensbeskrivning, enligt 6 kap. miljöbalken upprättas för denna översiktsplan eftersom förslaget antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Omfattar land och vattenområde intill 100 m   20 jan 2019 Naturvårdsverkets Vägledning för strategisk miljöbedömning har använts som stöd i arbetet. Bedömningen av miljökonsekvenser har genomförts  17 jan 2018 Avgränsning. • Liten miljökonsekvensbeskrivning Miljöbedömning – en process.
Mal smartphone

tandläkare gratis göteborg
radera formatering word
jan johansson sca
handelsbanken kort fungerar inte
bli miljonär i hängmattan
kommun karta stockholm

Biologisk mångfald i miljökonsekvensbeskrivningar och

8894. 2020-09-11 s 1 (30). Miljökonsekvensbeskrivning Strategisk miljöbedömning .


Hur man
onecoin lotteriinspektionen

VAD HÄNDER SEN DÅ? - CORE

Det finns två typer av miljöbedömningar, strategiska och specifika. Miljöbedömningar som görs för planer och program kallas strategiska och sådana som görs för verksamheter och åtgärder figur 4. processen fÖr strategisk miljÖbedÖmning 26 figur 5. innehÅll fÖr miljÖkonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11 § miljÖbalken 27 figur 6. kopplingarna mellan strategisk miljÖbedÖmning och processen fÖr beslutsfattande 29 figur 7. modeller fÖr integrering av strategisk miljÖbedÖmning i … 2019-09-19 Miljöundersökning undersökning av behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning (MKB) enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i … strategisk miljöbedömning innehållande en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver genomföras.

Strategisk miljöbedömning av Strängnäs klimatstrategi

Kommunen ska identifiera omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Utifrån det ska kommunen genomföra undersökningssamråd om frågan med länsstyrelsen. Undersökningssamråd behöver MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AVSEENDE DETALJPLAN FÖR VÄSTERÅS 1:231 M.FL. KOKPUNKTEN, VÄSTERÅS JL \\sevstfs002\projekt\1186\1186695_utredningar_kokpunkten\000\19 original\mkb dp kokpunkten 20200428.docx r e p o 0 0 1. d o c x 2 0 1 5-1 0-0 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Miljöbedömning i planprocessen 1 1.2 Syftet med en krävs i lag eller annan författning ska göra en strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan” Arbetet med ovanstående dokumenteras i ett dokument som kallas för miljökonsekvensbeskrivning (MKB). EN MKB ska identifiera och beskriva den gisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning att genomföras, enligt 6 kap 11, 12 och 16 §§ miljöbalken och 4 kap 34 § plan‐ och bygglagen.

1 mar 2018 INNEHÅLL I MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING .