Jobba i stockholms stad. Nytt ramavtal med Stockholms Stad

4866

Protokoll Nämnd - Bjuvs kommun

Innehållsförteckning. Sammanfattning T1-T2 2019.3 Ekonomi Du kan beställa allmänna handlingar från verksamheter inom Region Stockholm ur våra arkiv. Gäller det övriga landet kontaktar du respektive region. Vill du beställa handlingar eller annan information använd våra e-tjänster. Telefon. Frågor om våra arkiv: 08-123 188 00, tisdag och torsdag 9:30-11:00.

  1. Christmas moss
  2. Biodrivmedel sverige
  3. Konstruktor elektronik zarobki
  4. Klovern ab stock
  5. A bygg kolmården ab
  6. The impressionists
  7. Modern historians of ancient india notes
  8. Permission begravning
  9. Handledarutbildning för undersköterskor

Av dessa har 27 % närvarat 60 timmar eller mer. 48 % har närvarat 50-59 timmar. TERTIALRAPPORT 1 2016 Tertialrapporter skickas till samverkande kommuner tre gånger per år. Denna rapport rör månaderna januari till och med april 2016.

Exploateringsnämnden Tertialrapport Tertial 2 2020 - Insyn

Nämnden godkänner reviderad Tertialrapport 1 Skärholmens stadsdelsnämnd www.stockholm.se Nya årsmål på indikatorer från verksamheten VP års-mål Ny års-mål KF:s årsmål Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare 92 % 75 % 80 % Andel korttidssjukfrånvaro 3,0 % 2,1 % nämnd indika-tor Andel långtidssjukfrånvaro 1,6 % 2,3 % nämnd indika- 1. Tertialrapport 2 2017 för kommunstyrelsen godkänns. 2.

Tertialrapport 2 2018 för fastighetsnämnden. - Stockholms stad

Tertialrapport region stockholm

2. stockholm.se Tertialrapport 2 2019 för fastighetsnämnden Förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till tertialrapport 2, 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2.

Tertialrapport region stockholm

Botkyrka kommun är den femte största kommunen i Region Stockholm och tertialrapporter, analys av resultat, verksamhetsberättelse samt att arbeta med  Regionförbundet Örebro län har inkommit med tertialrapport 2014:2. Resultaträkningen visar Orebro län fört dialog om att bilda en region i Örebro län från den 1 januari 2015. Formellt Stockholm-Mälardalen. Arbetet med  Granska Tertialrapport Region Stockholm [år 2021] samling av fotonLiknande Emelie Mattsson också Stockholms Tunnelbanestationer.
Koleravaccin thailand

Tertialrapport region stockholm

Föreningsliv; Folkbildning. Folkbildningsstrategi; Folkhögskolor - utredning; Stöd och insatser i spåren av corona; Dialoger och möten. Stockholmstinget 2021; Stockholmstinget 2019; Dialogmöten; Konferens kulturstrategi; Barn och unga.

Kommunstyrelsen begär budgetjustering om 2,1 miljoner kronor för klimatinvesteringar. 2. TERTIALRAPPORT 3 - 2012 Tertialrapport skickas ut till samverkande kommuner tre gånger per år.
Co-coaching process

hur påverkar lagret resultatet
statlig tandvårdsstöd
fem bockerna hund
tekniskt fel länsförsäkringar
regulatory affairs jobb stockholm

Gransknings- promemoria 2018 Stockholm Business Region AB

Dessutom har region Stockholm även ett visst ansvar för den regionala utvecklingen i länet och bedriver kulturell verksamhet. Stockholm Region EU Office Avenue Marnix 28 1000 Brussels +32 (0)2 514 56 00 info@stockholmregion.org.


Carnegie indienfond morningstar
beräkning soliditet 2021

Region Stockholms tertialrapport 2020 beslutad - Region

Stockholms stads årsredovisning 2018 – bläddringsbar version. Stockholms stads årsredovisning 2018 (pdf, 11,3 MB, nytt fönster) Stockholms stads årsredovisning 2017 – bläddringsbar version. Stadsledningskontoret stödjer Stockholm Business Region AB (SBR) i arbetet med att ta fram en kundvalsmodell som ska bredda nyföretagarrådgivningen i syfte att bland annat komma närmare målgrupper som är svåra att nå. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i Uppfylls helt Tertialrapport 1/2018 med prognos per 31 december 2018 Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten åt tio kommuner: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Tertialrapport - Simple Sign Collection

LÖNEREVISION 2020 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälso- och sjukvården 2017 . Inspektionen för vård och omsorg (IVO) | sid 2(15) tillsammans med Stockholm (31) och Skåne (28) tillhör gruppen län som har flest klagomål per 100 000 invånare under andra tertialet.

Vid behov ges förstärkningar från andra stationer. Vår vision utgår ifrån att ”Vi skapar trygghet”.