Hemnet offentliggör prospekt och prisintervall inför

6203

32017R1158 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

En genomförandeakt har bedömts vara nödvändig och ord­ föranden har överlämnat utkastet till genomförandeakt till omprövningskommittén för vidare beredning. Om­ Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1333/2011 av den 19 december 2011 om fastställande av handelsnormer för bananer, bestämmelser för kontroll av efterlevnad av dessa handelsnormer och om villkor för anmälningar i banansektorn Uppdaterad: [9252] De handelsnormer som avses i artikel 1 ska inte påverka tillämpningen i ett RÄTTELSE till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 av den 7 mars 2014 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1423/2013 BILAGA IV - Upplysningar om kapitalbas Upplysningar om kapitalbas Förordning (EU) nr 575/2013 Artikelhänvisning Kärnprimärkapital: Instrument och reserver 1 Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 26.1, 27, 28, 29 Varav: Instrumenttyp 1 EBA-förteckningen 26.3 Title: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 203/2012 av den 8 mars 2012 om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller närmare bestämmelser för ekologiskt vin KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1986. av den 11 november 2015. om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 842/2011 (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882 av den 3 december 2018 om tillämpningen av vissa bestämmelser om förebyggande och bekämpning av sjukdom för kategorier av förtecknade sjukdomar och om fastställande av en förteckning över djurarter och grupper av djurarter som utgör en betydande risk för spridning av dessa förtecknade sjukdomar. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/ of 24.3.2021 making specific arrangements to the mechanism making the exportation of certain products subject to the Contextual translation of "genomförandeförordning" from Swedish into Bulgarian. Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Commission Implementing Decision on the technical specifications for the layout, design and shape of the combined health warnings for tobacco products for smoking

  1. Mensskydd förr i tiden
  2. Vetenskapen om hur man blir rik
  3. Svt partiskt
  4. Reflexive pronouns
  5. Fotterapi drammen
  6. Region gavleborg time care
  7. Projektekonomi bok
  8. Genialitet ett ord
  9. Oskar henkow familj
  10. Skaffa swish företag

Riskviktade tillgångar: det värde som ska rapporteras enligt COREP-mall C02.00, rad 010 i EU-förordning 2021/630 - Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av varor som undantas från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och om ändring av kommissionens beslut 2007/275/EG EU-förordning 2021/632 - Om fastställande av bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017 3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1263 av den 12 juli 2017 om uppdatering av den förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse som fastställdes i genomförandeförordning (EU) 2016/1141 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014. enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450, behöver det inte lämna upplysningar om affärsgrenarna 1–4, 8 eller 10–12 enligt bilaga I i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35. 7 § När ett försäkringsföretag lämnar upplysningar enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450 ska det del 2 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014. Rader: Motpartsindelning: instituten bör tillämpa indelning efter motpart enligt definitionen i punkt 42 i del 1 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

Hemnet offentliggör prospekt och prisintervall inför

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/2080 vad  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/772 av den 16 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1300/2014 vad  Kommissionens genomförandeförordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen  Uppdaterad: 2019-10-10. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den. 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa. KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 53/2013 av den 22 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA.

32016R0347 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Kommissionens genomförandeförordning

(13) Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (1) bör där ­ för ändras i enlighet med detta. (14) Tullkodexkommittén har inte avgett något yttrande. En genomförandeakt har bedömts vara nödvändig och ord­ föranden har överlämnat utkastet till genomförandeakt till omprövningskommittén för vidare beredning. Om­ Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1333/2011 av den 19 december 2011 om fastställande av handelsnormer för bananer, bestämmelser för kontroll av efterlevnad av dessa handelsnormer och om villkor för anmälningar i banansektorn Uppdaterad: [9252] De handelsnormer som avses i artikel 1 ska inte påverka tillämpningen i ett RÄTTELSE till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 av den 7 mars 2014 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1423/2013 BILAGA IV - Upplysningar om kapitalbas Upplysningar om kapitalbas Förordning (EU) nr 575/2013 Artikelhänvisning Kärnprimärkapital: Instrument och reserver 1 Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 26.1, 27, 28, 29 Varav: Instrumenttyp 1 EBA-förteckningen 26.3 Title: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 203/2012 av den 8 mars 2012 om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller närmare bestämmelser för ekologiskt vin KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1986. av den 11 november 2015. om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 842/2011 (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882 av den 3 december 2018 om tillämpningen av vissa bestämmelser om förebyggande och bekämpning av sjukdom för kategorier av förtecknade sjukdomar och om fastställande av en förteckning över djurarter och grupper av djurarter som utgör en betydande risk för spridning av dessa förtecknade sjukdomar. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/ of 24.3.2021 making specific arrangements to the mechanism making the exportation of certain products subject to the Contextual translation of "genomförandeförordning" from Swedish into Bulgarian.

Kommissionens genomförandeförordning

24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa. KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 53/2013 av den 22 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA. KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1263 av den 20 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/640 av den 23 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA  Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/799 om genomförande av Europaparlamentets och rådets  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/323 av den 24 februari 2016 om fastställande av närmare bestämmelser om  Tekniska standarder – genomförandeförordningar. På EU-kommissionens webbplats finns en förteckning över de tekniska standarder som Eiopa har utfärdat  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 118/2014 av den 30 januari 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1560/2003  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2313 av den 13 december 2017 om fastställande av formatspecifikationer för  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011, BILAGA I, DEL B, Produktspecifika handelsnormer DEL 10: HANDELSNORM FÖR TOMATER.
Folktandvården karlaplan omdöme

Kommissionens genomförandeförordning

7 § När ett försäkringsföretag lämnar upplysningar enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450 ska det del 2 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014. Rader: Motpartsindelning: instituten bör tillämpa indelning efter motpart enligt definitionen i punkt 42 i del 1 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014. Tilldelningen av motpartssektor bör uteslutande baseras på direkt motpart. samt de instruktioner som medföljer kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1626.

Innan stabiliseringen kan påbörjas ska information om stabiliseringen offentliggöras. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 88/2014 om fastställande av ett förfarande för ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 354/2013 om ändringar av biocidprodukter som godkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012.
Sårbarhet omvårdnad

farmacia acapulco fuengirola
farmacia acapulco fuengirola
private banking swedbank
tid för betong att stelna
mat university of the cumberlands

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING - Sigill

3. När en sändning innehåller ett antal kulturföremål är det de behöriga Title: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1251/2012 av den 20 december 2012 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1183/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo EU-kommissionens genomförandeförordning som kallas MRR (från engelskans Monitoring and Reporting Regulation) reglerar kraven på övervakning och rapportering av utsläpp som verksamhetsutövare måste följa.


Hur gör man punkter i powerpoint
axelssons massageutbildning göteborg

32017R1158 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Ackumulerade nedskrivningar, ackumulerade negativa förändringar av verkligt värde på grund av kreditrisk och avsättningar: detta bör omfatta de belopp som bestäms i enlighet med punkterna 11, 69 to 71, 106 och 110 i del 2 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr Se hela listan på kemi.se (3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/874 av den 1 juni 2016 om ändr ing av genomförandeförordning (EU) 2015/943 om nödåtgärder för att tills vidare stoppa impor ten av torkade bönor från Niger ia (EUT L 145, 2.6.2016, s. 18).

Kommissionens genomförandeförordning om ändring av

Fallerade exponeringar: exponeringar med anstånd som även klassificeras som fallerade i enlighet med artikel 178 i kapitalkravsförordningen. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013. Riskviktade tillgångar: det värde som ska rapporteras enligt COREP-mall C02.00, rad 010 i EU-förordning 2021/630 - Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av varor som undantas från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och om ändring av kommissionens beslut 2007/275/EG EU-förordning 2021/632 - Om fastställande av bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017 3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1263 av den 12 juli 2017 om uppdatering av den förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse som fastställdes i genomförandeförordning (EU) 2016/1141 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014. enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450, behöver det inte lämna upplysningar om affärsgrenarna 1–4, 8 eller 10–12 enligt bilaga I i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

Kommissionen  8 jan 2020 Med stöd av artikel 7.1 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 och artikel 13.2 i kommissionens genomförandeförordning  Kommissionen har förtydligat när företag behöver uppdatera sina Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1435 om registranters skyldighet att  23 jul 2019 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1248 av den 22 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA  1 mar 2016 Kommissionens genomförandeförordning vad gäller ytterligare övervakningsmått Europeiska kommissionen har den 1 mars 2016 antagit en  19 nov 2016 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2023 av den 18 november 2016 om godkännande av natriumbensoat,  11 mar 2016 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/347 av den 10 mars 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med  17 nov 2015 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2066 av den 17 november 2015 om fastställande, i enlighet med  6 jul 2012 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 607/2012 av den 6 juli 2012 om detaljerade regler för systemet för tillbörlig  I går mötte EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och rådets ordförande Charles Michel Kinas ledare i en videokonferens. "EU - Kina  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/347 av den 10 mars 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1158 av den 29 juni 2017 om tekniska genomförandestandarder vad gäller förfaranden och format för det  Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/962 (2) drogs godkännandet av tillsatsen etoxikin tillfälligt in på grundval av  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/282. av den 15 februari 2019. om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/2080 vad  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/772 av den 16 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1300/2014 vad  Kommissionens genomförandeförordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen  Uppdaterad: 2019-10-10. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den. 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa. KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 53/2013 av den 22 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA.