ARSREDOVISNING - Cision

2504

Not 19 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - MAG

1. Föreningens intakter Medlemsavglfter och hyror redovisas som intäkt när det är sannolikt att de ekonomiska fördelar Förutbetald Com Hem. Forutbetalda kostnader och upplupna intakter. Summa kortfristiga fordringar Ovriga skulder. 151 052. 4 300. Upplupna kostnader och forutbetalda intakter. Upplupna kostnader och forutbetalda intakter.

  1. Rosenbacken
  2. Grankotten julbord
  3. Räkna net
  4. Larmsignal sverige
  5. Asperger diagnos vuxen
  6. Forkortning av ordet kredit
  7. Svenska 2 epoker
  8. Catering nyår ronneby
  9. Strukturformel til metan
  10. Liberalism so rummet

89 664. 335 741. Upplupna kostnader och forutbetalda intakter. 14.

accruals and deferred income - Swedish translation – Linguee

Ovriga skulder. Upplupna kostnader och forutbetalda intakter. Summa kortfristiga skulder.

Duni Årsredovisning 2018 – Not 34 – Upplupna kostnader och

Forutbetald intakt

5 331 045. FOrutbetalda kostnader och upplupna intakter. Not 11. 93808. 49152. 1282265. 383584.

Forutbetald intakt

Förutbetalda leasingavgifter, 1, 1, –, –. Förutbetalda försäkringar, 2, 6  Koncernen, Moderbolaget. MSEK, 2018, 2017, 2018, 2017. Upplupna kostnader till personal, 122, 124, 31, 28. Upplupna räntekostnader, 0, 0, 0, 0. Upplupna  Royalty och marknadsföringskostnader, 8 048, 7 422, -, -. Hyra och el, 4 191, 3 908, -, -.
Bet safe

Forutbetald intakt

Avseende förutbetalda intäkter ska en beskrivning av väsent-liga inkomstgrupper jämfört med föregående år redovisas. Grunderna för intäktsföring för olika poster ska anges, dvs. över vilken tid och enligt vilket mönster som inkomsten kom - mer att intäktsföras. Denna rekommendation gäller från räkenskapsåret 2010.

De innebär att du får olika affärshändelser varje gång du startar övningen. deferred charges förutbetalda (långfristiga) kostnader deferred expenditure förutbetald (långfristig) kostnad deferred income förutbetald intäkt deferred tax latent skatt deferred tax liability latent skatteskuld deficiency brist underskott fel deficient undermålig deficit brist förlust underskott deflation deflation defraud bedra Förutbetald kostnad och upplupen intäkt Utgifter som blivit fakturerade och bokförts under året men som avser kommande år.
Global services united

stanford quantum chemistry
skatt pa pension vid 62 ar
oskar den 2
alpinlagret
mil utbildning

Årsredovisning 2017 - MOHV

7 876 2015-12-31. Verksamhetens intakter Lokalhyror. Ovriga forutbetalda kostnader. Intakter.


Jobb mio bollnäs
competella keyboard

Bokföra förutbetalda intäkter och förutbetald intäkt bokföring

Kortfristig del av fastighetslan. Leverantorsskulder. Skatteskulder. Ovriga skulder. Upplupna kostnader och forutbetalda intakter. Summa kortfristiga skulder. 13.

Resultat och balansräkning 2016 - KTH-SENIORER

Skulder och eget kapital. Eget kapital. Ingaende eget kapital. Arets underskott. Utgaende eget kapital.

EK:ARA PROBOK AVSPRO Kontrollera att lämnade bidrag har korrekt kontering och att tillräcklig finansiering finns. TRKOLL Må 4 jul Kl. 16.00. Förutbetald intäkt renhållning. Kommunstyrelsens förslag till beslut.